בקרה פנימית

"בקרה פנימית" כוללת את מכלול האמצעים והכלים המסייעים לארגון להשיג את ייעודו ואת יעדיו, תוך קידום היעילות בארגון, הקטנת הסיכונים ושמירה על הנכסים.

להמשך קריאה

ניהול סיכונים

סקר סיכונים, לרבות סקר סיכונים משפטיים (legal risk), סיכוני רגולציה וסיכונים סביבתיים (environmental risk), ניהול סיכונים כולל (ERM), ביקורת על ניהול סיכונים וכן ניהול סיכונים במערכות מידע וטכנולוגיות מידע.

להמשך קריאה

הערכת איכות ביקורת

אנו מספקים שירותי הערכת איכות לפעילות הביקורת הפנימית בארגון.
משה מזרחי (QAR,CISA,CIA,CRMA) מוסמך מטעם ה IIA לערוך הערכת איכות אודות ביקורת פנימית בארגונים.

להמשך קריאה

הדרכות וסדנאות

סנדאות והדרכות מקצועיות בנושאי ביקורת הפנים, בניית תכנית עבודה, בקרה ומדידה, ההדרכות יבוצעו כהרצאות פרונטאליות ו/או סדנאות, בהתאם לצרכי הלקוח

להמשך קריאה

ביקורת פנימית

ביקורת פנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון.

להמשך קריאה

היעוד שלנו

ספק מגוון שירותי ייעוץ מקצועיים המותאמים ללקוח התורמים לשיפור התהליכים הארגוניים, כולל הערכת סיכונים, בחינת תהליכי הבקרה, שיפור תהליכי בניית תכנית עבודה, מדידה ובקרה.

?

שירותי ביקורת פנימית

פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (assurance) וייעוץ אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון

ביקורת מערכות מידע

ביצוע ביקורות מערכות מידע כחלק מביקורת תפעולית או בנפרד, בהתאם לתקנים שנקבעו על ידי האיגוד ISACA.

שירותי בקרה פנימית

בחינת תהליכי בקרה פנימית בהתאם למודל ה COSO הבינלאומי

ניהול סיכונים

ייעוץ בתחום ניהול סיכונים (Risk Management)

הערכת איכות ביקורת

שירותי הערכת איכות לפעילות הביקורת הפנימית בארגון

הדרכות וסדנאות

ההדרכות יבוצעו כהרצאות פרונטאליות ו/או סדנאות, בהתאם לצרכי הלקוח


הלקוחות שלנו

רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, עמותות וחברות לתועלת הציבור, גופים ממשלתיים וסטטוטוריים

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה, התקשרו

5

טיוטת דוח ביקורת

טיוטת דוח ביקורת – טיוטת דוח הביקורת כוללת את הנורמות ואת הממצאים המרכזים (במסגרת טיוטת הדוח, ניתן גם לכתוב את ההמלצות). טיוטת הדוח מופץ להתייחסות המבוקרים. (לעתים מכינים גם טיוטה שניה).

6

הכנת דוח סופי ודיון

לאחר קבלת ההתייחסויות המבוקרים, מכינים דוח סופי. הדוח הסופי מתבסס על טיוטת הדוח. במסגרת הכנת הדוח הסופי ניתן לעדכן את הממצאים וההמלצות. כמו כן, משלבים את התייחסויות המבוקרים. הדוח הסופי בד"כ כולל גם מסקנות ותמצית ממצאים והמלצות, דיונים על הדוח בפורומים שונים כגון: הנהלה וועדת הביקורת.

3

הכנת תכנית ביקורת

על בסיס הסקר המקודם עורכים תכנית ביקורת אשר כוללת רקע קצר, מטרת הביקורת, היקף הביקורת, מתודולוגיה (שיטה). (ניתן לעדכן את תכנית הביקורת בהתאם לממצאים בשלב הביקורת בשטח)

4

ביקורת בשטח

קיום ראיונות עומק עם המבוקרים, הפקת דוחות וניתוחם, עיון במסמכים. תוך כדי הביקורת בשטח מסכמים את הממצאים ואת התובנות.

1

התראה לעריכת ביקורת

טרם תחילת הביקורת שולחים הודעה למבוקרים על כך שמתוכננת ביקורת בנושא המוגדר – לרבות – מטרת הביקורת, היקף הביקורת, מי המבוקרים, לוחות זמנים, בקשות ראשוניות וכד'.

2

עריכת סקר מוקדם

הסקר המוקדם מהוה בסיס לתכנית הביקורת. במסגרת הסקר המקודם מבצעים את הפעולות הבאות: פגישה ראשונית עם גורמי מפתח שקשורים לביקורת, סיור באתרים רלוונטיים, עיון במסמכים רלוונטיים, עיון בקבצים וכד'

זקוק לסיוע בשירותי ביקורת ובקרה?

צור איתנו קשר!