הביקורת הפנימית הנה על-פי הגדרת הביקורת הפנימית הנה "פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה [לשכת המבקרים הפנימיים העולמית – IIA].

הביקורת הפנימית נערכת עפ"י הסטנדרטים המקצועיים (IPPF) של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) המטילים על המבקר חובות ותפקידים ייחודיים לה, של בדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל חיסכון ויעילות.

לאור היקף אחריותה, כנובע מההגדרה ומהתקנים המקצועיים, חייבת הביקורת הפנימית להיעשות תוך שימוש באמצעים ומתודולוגיות מתקדמות כגון "ביקורת פנימית מבוססת סיכונים" (Risk Based Internal Audit) .כמו כן כדי שהביקורת הפנימית תוכל ליתן הבטחה (assurance) בתחומים המבוקרים עליה לעשות שימוש בכלים מתקדמים כגון תוכנת ביקורת (audit software) וכן לערוך את הביקורת בפרספקטיבה של סיכונים.

 • שירותי ביקורת פנימית

  GRC ביקורת פנימית

  חברת ג'י.אר.סי מציעה קשת רחבה של שירותי ייעוץ בתחום הביקורת הפנימית, הן למבקר הפנימי הראשי והן לועדת הביקורת ו/או להנהלה, ובהם:

  • סקר סיכונים ליחידת הביקורת הפנימית לצורך עריכת תוכנית עבודה שנתית
  • ביקורת פנימית בקשת רחבה של תחומים ופעילויות
  • ביקורות חשבונאית ותפעוליות
  • ביקורת מערכות מידע IT

  שירותי הביקורת פנימית שמציעה ג'י.אר.סי מבוצעים על פי תקני הביקורת הפנימית של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית, באמצעות מבקרי פנים וותיקים ומנוסים, במקצועיות רבה ובהתאם לצרכי הלקוח ומאפייניו הייחודיים, תוך שימוש בתוכנת ביקורת ממוחשבת IDEA לניתוח נתונים, דוחות בהירים וממוקדים – שימוש בתרשימים, גרפים ועזרי מדיה• המלצות פרקטיות, בדיקת נושאי אבטחת מידע גם במסגרת ביקורות תפעוליות ועוד.

 • כספיים ופיננסים

  ביקורת אמצעי תשלום

  קיום נהלים ואיכותם, פרוטוקול זכויות חתימה, אישור חשבוניות, בדיקה כנגד הזמנות, מניעת תשלומים כפולים, קופה קטנה, ביטחון המחאות, כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, מס"ב, הרשאות והפרדת סמכויות.

  קיום נהלים ואיכותם, פרוטוקול זכויות חתימה, אישור חשבוניות, בדיקה כנגד הזמנות, מניעת תשלומים כפולים, קופה קטנה, ביטחון המחאות, כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, מס"ב, הרשאות והפרדת סמכויות.

  ביקורת גביה

  נהלים, הפרדת סמכויות, הזמנת לקוחות, תעודות משלוח, חיוב לקוחות, מעקב אחר תשלומי לקוחות, גיול לקוחות, טיפול בפיגורי תשלומים.

  נהלים, הפרדת סמכויות, הזמנת לקוחות, תעודות משלוח, חיוב לקוחות, מעקב אחר תשלומי לקוחות, גיול לקוחות, טיפול בפיגורי תשלומים.

  ביקורת כח אדם ושכר

  נהלים, ניהול תיקי עובדים, קליטת עובדים חדשים, הכשרת עובדים, קביעת תנאי שכר, קביעת תנאים סוציאליים, חישוב שכר, ניהול היעדרויות, בקרה על שינויים בשכר, תשלומי שכר כנגד נוכחות, תהליך עזיבת עובד, הקצאות פלאפון, אחזקת רכב.
  נהלים, ניהול תיקי עובדים, קליטת עובדים חדשים, הכשרת עובדים, קביעת תנאי שכר, קביעת תנאים סוציאליים, חישוב שכר, ניהול היעדרויות, בקרה על שינויים בשכר, תשלומי שכר כנגד נוכחות, תהליך עזיבת עובד, הקצאות פלאפון, אחזקת רכב.

 • ביקורת בתחום הנדסי

  ביקורת בתחום הנדסי

  נהלים, בדיקה כלכלית, אישור הפרויקט, תהליך בחירת קבלן זוכה, מעקב אחר תשלומים, התקשרויות עם יועצים, התקשרות עם מתכננים, התקשרות עם מפקחים, אישורי תשלומים, ניהול שינויים בפרויקט, עמידה בלוחות זמנים, עמידה בעלויות.

 • שרשרת האספקה

  ביקורת ניהול מלאי

  נהלים, קליטת מלאי, אחסנת המלאי, תהליכי ניפוק מלאי, ספירות מלאי, הרשאות מחשב, איתורי מלאי, אחסנת פנים וחוץ, עדכוני רשומות מלאי, טיפול באבדנים.

  ביקורת רכש

  נהלים, דרישות רכש, אישור הזמנות רכש, תהליך הפקת הזמנות, קבלת הצעות מחיר, בחירת ההצעה הזוכה, קליטת חשבוניות כנגד ההזמנות