משה מזרחי הוא המייסד והבעלים של חברת ג'י. אר. סי. יועצים בע"מ, המתמחה בשירותי בקרה וביקורת פנים.

משה הינו בעל תואר ראשון בניהול ובכלכה ותואר שני במנהל עסקים (MBA ) מבית הספר למנהל עסקים על שם רקנאטי באוניברסיטת תל אביב עם התמחויות בתחומי מערכות מידע ושיווק.

משה הוא בעל הסמכה מקצועית בינלאומית בביקורת פנימית (CIA), הערכת ניהול סיכונים ארגוניים (CRMA), בביקורת מערכות מידע (CISA), ואבטחת איכות ביקורת (QAR). הוא חבר בלשכת המבקרים הפנימיים ישראל, איגוד המבקרים הפנימיים, איגוד המבקרים ברשויות מקומיות וחבר באיגוד מבקרי מערכות מידע (ISACA).

משה נמצא בתחום הבקרה מאז שנת 1986 ובתחום ביקורת הפנים מאז שנת 2000. יש לו ניסיון רב בניהול גופי בקרה וביקורת פנים. במסגרת תפקידיו הטמיע תהליכי בקרה וביקורת בארגונים, ניהל צוותי ביקורת פנים, ערך הערכות סיכונים, ופיתח תהליכי בקרה תקציבית. הביקורות שלו סייעו לארגונים רבים לקדם את מטרותיהם.

למשה ניסיון רב בעריכת ביקורות פנים בתחומיים מגוונים לרבות: ניהול טובין, ניהול כוח אדם, תשלומים, גביה, ומערכות מידע, מכונות לחירום (כולל BCM), תהליכים תפעוליים שונים. בביקורות שלו הוא משלב בין ביקורת פנים לבין ביקורת מערכות מידע.

כמו כן, הוא ערך ביקורות בארגונים מסוגים שונים, לרבות רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, עמותות וחברות לתועלת הציבור, חברות מסחריות, תעשייתיות, קיבוציות, ממשלתיות – בארץ ובחו"ל.

למשה ניסיון רב בהטמעת תכנית עבודה בגופים שונים ובהובלת שיפורי תהליכים, כולל הטמעת תהליכי תכנון ובקרה במשרדי ממשלה, ריכוז נושא ה-ISO והובלת צוותי שיפור (במסגרת TQM). במסגרת זו קיבל פרסים בנושאי שיפור מערכות בקרה על שכר עבודה ושיפור הבקרה על צריכת חלפים. משה פיתח והטמיע תפיסת מדידה המתבסס על גיליון המדידה המאוזן – BSC) Balanced Score Card) בגופים ביטחוניים – כולל הגדרת מטרות, יעדים כמותיים, ומדדי ביצוע.

משה משמש כמרצה לניהול סיכונים במסגרת לימודי תעודה בביקורת פנים במסגרות שונות, לרבות מפע"ם, אוניברסיטת אריאל והאוניברסיטה הפתוחה.