אנו מציעים שירותי בדיקת תהליכי בקרה במגוון נושאים הכוללים:

 • נושאים כספיים: תשלומים לספקים, גבייה מלקוחות, שכר עבודה, ניהול רכוש קבוע, בדיקת עלויות.
 • שרשרת האספקה: רכש, ניהול מלאי, שינוע.
 • נושאים תפעוליים נושאים: ניהול משאבי אנוש, שירותי הסעדה, התקני דלק.
 • נושאים הנדסיים ובטיחות: ניהול פרויקטי בינוי, סלילת כבישים, בטיחות מתקנים,
 • בטיחות מוסדות חינוך.
 • נושאים נוספים: פיקוח עירוני.

אנו בוחנים את התהליכים ממליצים על שיפורים בתהליך בדגש לתהליכי הבקרה.

יעוץ כללי בתחום הבקרה

בחינת תהליכי בקרה פנימית בהתאם למודל ה COSO הבינלאומי:

 • Control Environment – סביבת הבקרה של הארגון (מדיניות, נהלים, מסרים של ההנהלה בנושא הבקרה).
 • Risk Assessment – תהליכי הערכת סיכונים בארגון.
 • Control Activities – תהליכי בקרה המיושמים בארגון כדי להפחית סיכונים.
 • Information and Communication – זרימת מידע חיוני בארגון – מלמעלה למטה ומלמטה למעלה.
 • Monitoring – תהליכי ניטור שוטפים המזהים ומונעים או מתריעים על הפרת תהליכי בקרה.